ПИСЬМЕННИЙ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ

/Files/images/pusmennuj.jpgДекан теплоенергетичного факультету, завідуючий кафедрою атомних електростанцій та інженерної теплофізики Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, доктор технічних наук, професор.

Народився 7 жовтня 1947 р. в м. Києві. Працює в НТУУ “КПІ” з 1972 року після закінчення теплоенергетичного факультету “КПІ”: з 1972 р. по 1973 р. - інженер проблемної лабораторії теплообміну та газодинаміки, з 1973 р. по 1987 р. - асистент кафедри парогенераторобудування та інженерної теплофізики, з 1987 р. по 1995 р. - доцент, з 1995 р. по теперішний час завідуючий кафедрою атомних електростанцій та інженерної теплофізики, а з 2001 року - декан теплоенергетичного факультету.

Професор Письменний Є.М. є відомим вченим в галузі енергетики, енергомашинобудування, теплофізики. Йому належить цикл наукових досліджень в напрямку підвищення ефективності та надійності теплообмінного обладнання, розробки прогресивних енерго- та ресурсозберігаючих технологій. Його фундаментальні роботи з дослідження структури течії та теплообміну в пакетах поперечно-оребрених труб широко відомі і одержали міжнародне визнання. Вони є суттєвим внеском у розвиток та поглиблення теорії конвективного теплообміну, складають основу наукового напрямку, пов’язаного з підвищенням теплоаеродинамічної ефективності елементів енергетичного обладнання і розробкою нормативних методів розрахунку їх характеристик. На основі виявлених закономірностей Письменним Є. М. запропоновані нові методи інтенсифікації теплообміну і нові типи розвинутих поверхонь нагріву, застосування яких дозволяє значно знижувати металоємність енергетичного обладнання, поліпшувати його експлуатаційні характеристики.

До найбільш вагомих практичних результатів слід віднести розроблені Письменним Є. М. інженерні методики розрахунку теплообміну і аеродинамічного опору трубчастих поперечно-оребрених конвективних поверхонь, які стали основою Керівного технічного матеріалу Міненергомаша СРСР РТМ 108.030.140-87 “Розрахунок і рекомендації з проектування поперечно-оребрених конвективних поверхонь нагріву стаціонарних котлів” і розділів “Нормативного методу теплового розрахунку котлів” останніх редакцій. Результати розробок і досліджень успішно використовуються при створенні котлів-утилізаторів ГТУ і ПГУ, конвективних поверхонь енергетичних і промислових котлів, систем утилізації теплоти викидних потоків, які впроваджені в різних галузях народного господарства.

Письменний Є.М. - один з провідних викладачів і організаторів навчального процесу НТУУ “КПІ”. Під його безпосереднім керівництвом провадиться підготовка спеціалістів високої кваліфікації для енергетики і промисловості України та інших країн світу. Він читає такі курси: ”Тепло- і масообмін”, ”Турбулентність і методи її вимірювання”, ”Основи теорії пограничного шару” та ін. Нагороджений почесними знаками “Відмінник освіти України”, “Почесний енергетик України”, “Почесний працівник атомної енергетики ”, є лауреатом Всеукраїнського конкурсу “Лідер паливо-енергетичного конкурсу” в номінації “Вчений”. Він є автором і співавтором більш ніж 200 наукових праць, патентів і винаходів, в тому числі 5 підручників і навчальних посібників, а також 4-х монографій, які видані в Україні та за кордоном. Він є єдиним представником України в авторському колективі “Нормативного методу теплового розрахунку котлів” двох останніх редакцій. Ним підготовлено 5 кандидатів технічних наук, провадиться наукове керівництво ще 4 аспірантами і докторантами.

Професор Письменний Є.М. є членом експертної Ради ВАК України, двох спеціалізованих Рад з присудження вчених ступенів, членом редколегії 5 наукових журналів, експертної Ради з енергетики та електроніки при Державній акредитаційній комісії МОН України, членом науково-методичної комісії МОН України з енергетики, членом Правління Українського ядерного суспільства, членом експертної Ради з енергетики при Державному комітеті з Державних премій України в галузі науки і техніки.

Кiлькiсть переглядiв: 116

Коментарi