Історія кафедри

Кафедра атомних електричних станцій і інженерної теплофізики (АЕС і ІТФ) була заснована у 1903 році як кафедра Парових котлів на механічному відділенні Київського політехнічного інституту. Першим завідувачем кафедри був призначений відомий теплотехнік того часу, фахівець з котельної техніки професор Олексій Якович Ступін, що очолював кафедру до 1928 року.

З часу заснування кафедра пройшла складний шлях свого розвитку, який був тісно пов’язаний з історією КПІ, досягненнями науки, технічним прогресом, вимогами виробництва, соціальними та політичними подіями у державі. На цьому шляху кафедра не один раз змінювала свою назву і випускала спеціалістів на потреби виробничих підприємств, проектно-конструкторських установ, науково-дослідних закладів в галузі теплоенергетичної техніки, котлобудування та теплофізичних досліджень.

Кафедра з перших днів своєї діяльності безперервно проводила науково-дослідну роботу і вже у 1903 р. мала навчальну та науково-дослідну лабораторію на базі теплової електростанції КПІ, яка була обладнана передовою котельною технікою того часу. У 1938 році кафедра увійшла до складу теплоенергетичного факультету КПІ під назвою “Кафедра котельних установок”. У 1957 році на кафедрі була створена проблемна лабораторія теплообміну і газодинаміки (ПЛТГ)*, спрямованість наукових досліджень якої визначалась теплофізичними проблемами таких галузей як атомна енергетика, космічна та авіаційна техніка, радіоелектроніка, котлобудування.

У теперішній час кафедра АЕС і ІТФ входить до складу теплоенергетичного факультету НТУУ "КПІ" і, продовжуючи історично сформовані традиції, готує бакалаврів, спеціалистів, магістрів і фахівців вищої кваліфікації (кандидатів технічних наук) по трьом спеціальностям:

- “Атомна енергетика”, спеціальність відкрита в 1985 році на базі Інституту ядерних досліджень АН УРСР і наукової тематики Проблемної лабораторії теплообміну і газодинаміки (ПЛТГ)* КПІ у галузі дослідження теплогидродинамічних процесів в активних зонах ядерних реакторів (набір на спеціальність у складі двох академічних груп);

- “Теплофізика”, спеціальність відкрита в 1964 році на науково-виробничій базі ПЛТГ та Інституту технічної теплофізики (ІТТФ) АН УРСР (набір – одна академічна група);

- “Котли і реактори”, спеціальність із конструювання парових котлів існувала на кафедрі з дня її заснування до 1985 року, коли котлобудівна спеціальність у КПІ була замінена новою спеціальністю ²Атомні електростанції та установки” (із цього часу кафедра має і відповідну назву). З часом ця спеціальність стала іменуватися “Атомна енергетика”.У 1996 році котлобудівна спеціальність на кафедрі відновлена і розширена у галузь ядерного реакторобудування (набір – одна академічна група).

На кафедрі навчається у 4-х академічних групах на кожному курсі в цілому близько 400 студентів.

Навчальний процес на кафедрі має розвинену науково-виробничу базу, яка ґрунтується на співробітництві кафедри з науково-дослідними інститутами Національної Академії наук України (НАНУ), проектними організаціями енергетичного профілю, атомними і тепловими електростанціями, підприємствами енергомашинобудування, монтажу та ремонту теплового устаткування електростанцій.

Для забезпечення постійного зв'язку з базовими інститутами НАНУ і підприємствами, що знаходяться за межами НТУУ ²КПІ², а також проведення на їх науково-дослідній та виробничій базі навчального процесу кафедра має свої філії:

- в Інституті ядерних досліджень (ІЯД) і в Інституті технічної теплофізики (ІТТФ) НАНУ в м. Києві;

- у Науково-технічному центрі ядерної та радіаційної безпеки (НТЦ ЯРБ) України, м. Київ;

- на атомних електростанціях: Ровенській АЕС, Хмельницькій АЕС, Запорізькій АЕС ;

- на теплоенергомашинобудівному заводі ВАТ "ТЕКОМ”, м.Монастирище Черкаської області.

_______________________________________________________________

* Проблемна лабораторія теплообміну і газодинаміки КПІ створена при кафедрі в 1957 році відповідно до Постанови Уряду СРСР про організацію у ведучих вузах країни 80 Проблемних лабораторій з різних напрямків науки і техніки.

Кiлькiсть переглядiв: 106

Коментарi